vrijwilligers

De Technische Commissie(TC) heeft als doelstelling het zo optimaal mogelijk begeleiden en voorzien in de volleybalbehoeften van de leden. Waarbij ieder lid met plezier op zijn/haar eigen niveau dient te kunnen spelen. Daarnaast wil de TC doorlopend de volleybal-kwaliteiten bewaken en bevorderen binnen de gehele vereniging. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende groepen:
-    Mini’s
-    Jeugd
-    Senioren
-    Recreanten

Ook dit seizoen wordt er bij de jeugd gewerkt met zogenaamde “lijnteams”. Dit zijn teams waarin talenten/beloften zitten, die extra training krijgen om hun talent snel verder te ontwikkelen. Dit zijn, voor zover mogelijk, de eerste teams van een leeftijdscategorie (A-, B- en C-Jeugd).

De Technische Commissie heeft een aantal leden die het aanspreekpunt zijn voor de teams. Voor de senioren zijn dat voor:

H1 - Vera Brandsma
H2 - Vera Brandsma
H3 - Wik ten Holt

D1 - Sander Helfensteijn
D2 - Sander Helfensteijn
D3 - Wik ten Holt


De aanspreekpunten voor de jeugdteams zijn:

Meisjes A1 - Norma Henry
Meisjes A2 - Norma Henry
Meisjes A3 - Rinze Hogeterp
Meisjes B1 - Annabel Kreike
Meisjes B2 - Norma Henry
Meisjes B3 - Annabel Kreike
Meisjes C1 - Norma Henry
Meisjes C2 - Annabel Kreike
Meisjes C3 - Rinze Hogeterp
Meisjes C4 - Rinze Hogeterp
Jongens B1 - Rob Westerink
Jongens B2 - Rob Westerink

Natuurlijk kunnen ook de train(st)ers aangesproken worden.

Voor de recreanten is Marc van der Heide het commissielid.

Voor de mini's is Miranda Sinniger het commissielid, daarnaast staan er nog een 3-tal vacatures voor aanspreekpunten open:

CMV Niveau 2/3 - Vacature
CMV Niveau 4 - Vacature
CMV Niveau 6 - Vacature