Jerry van Duivenbooden benoemd tot Lid van VerdiensteBij de Algemene LedenVergadering van AMVJ-Martinus op 2 mei trad Jerry van Duivenbooden af als secretaris. Op voordracht van het bestuur benoemde de vergadering hem met algemene stemmen tot Lid van Verdienste.

Jerry zet zich al tientallen jaren in voor het volleybal in het algemeen en AMVJ, later AMVJ-Martinus, in het bijzonder. Hij speelt zelf actief volleybal, maar stelt anderen ook in staat volleybal te spelen o.a. door scheidsrechter te zijn. Dat laatste doet hij op hoog niveau, maar hij springt ook in voor de lagere klassen. Naast zijn bestuurstaak als secretaris nam hij ook nog de portefeuilles voor materiaalcommissie en aanspreekpunt technische zaken op zich.

Dit is maar kleine greep uit zijn vele bijdragen aan de club. De benoeming tot Lid van Verdienste is dan ook zeker terecht.

Bij de foto: als herinnering ontving Jerry een toepasselijk schilderij.