Highlights Algemene Ledenvergadering 15 november 2018

0

Donderdag 15 november 2018 vond de Algemene Ledenvergadering van AMVJ Martinus plaats. Tijdens deze vergadering hebben we het onder andere gehad over de AVG en de VOG.

 

Met betrekking tot de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft het bestuur een privacyreglement opgesteld. Dit reglement is per 15 november 2018 van kracht. Het privacyreglement is ook op de website te vinden onder 'Clubinfo' > 'AMVJ Martinus Amstelveen'.

De VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) neemt een steeds belangrijkere rol in binnen (sport)verenigingen. Zo ook bij ons. Veel van onze vrijwilligers zullen een VOG moeten aanvragen. Degenen die dit betreft zullen t.z.t. door het bestuur benaderd worden.

Tijdens de ALV is er een nieuw bestuurslid tot het bestuur toe getreden. Enid van Ommeren is door de ALV benoemd tot Bestuurslid Technische Zaken. Daarmee neemt zij het stokje over van Jerry van Duivenbooden die deze functie de afgelopen twee jaren vervuld heeft naast zijn functie als secretaris. Jerry heeft aangegeven dat dit seizoen zijn laatste seizoen is als bestuurslid. Tevens stopt hij aan het eind van het seizoen als jeugdcommissielid. Verder heeft Adri van Mourik aangegeven aan het eind van het seizoen te stoppen als penningmeester. De periode tot mei 2019 zal gebruikt worden om Rick Ottenhof in te werken als penningmeester. Rick zal in mei 2019 het stokje van Adri overnemen. Dat betekent dat per medio mei 2019 twee bestuursfuncties vacant zijn, nl. die van secretaris en vice-voorzitter. Indien u zelf geïnteresseerd bent of iemand kent die geïnteresseerd is in een van deze functies, kunt u contact opnemen met het bestuur om meer informatie in te winnen. Het emailadres is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..