Contributiebeleid

0

Het bestuur heeft in de recente bestuursvergadering het contributiebeleid vastgesteld. De tekst ervan is gepubliceerd.