word nu lid

vrijwilligers

Binnenkort

No events

Na de wedstrijd van 8 maart kan het kampioenschap AMVJ-Martinus Heren 3 eigenlijk niet meer ontgaan. De degradatie vorig seizoen werd toch als een beetje onnodig gevoeld. Des te groter was de ambitie om weer terug te willen naar de derde klasse. Dit team met wat oude rotten en vooral jonge volleyballers die pas enkele jaren competitie-ervaring hadden, leert nog steeds bij. Alle trainingsarbeid en wedstrijdervaring lijkt nu zijn vruchten af te gaan werpen.

In de vierde klasse A spelen slechts 6 teams. Om aan voldoende wedstrijden te komen, wordt een dubbele competitie gespeeld (dus 20 wedstrijden per team). Na 16 speelronden staat Heren 3 glorieus bovenaan (ondanks een maal maximale puntenaftrek wegens het per ongeluk opstellen van een niet-gerechtigde speler), terwijl de nummer 2 een achterstand van 15 punten heeft. Met nog 4 wedstrijden te gaan waarbij per wedstrijd 5 punten zijn te verdienen, is de koers dus nog niet helemaal gelopen. Maandagavond 11 maart om 19:00 uur is de volgende thuiswedstrijd. Nu tegen de nummer 3 in de rangschikking. De andere (theoretische?) kampioenskandidaat speelt tegelijkertijd. Als Heren 3 met 4-0 wint en Eerste Vat Dag H1 ook maar één set laat liggen, is Heren 3 kampioen.

Reserveer daarom voor de zekerheid alvast de avond van 8 april 2019 als Heren 3 na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen om 20:45 uur in de Nieuwe Bankrashal het kampioenschap gaat vieren (tenzij natuurlijk het onmogelijke nog gebeurt, maar wij zijn geen Real Madrid :-).

English: After the match of 8 March, the championship AMVJ-Martinus Heren 3 can't miss a thing. The relegation last season was felt to be a bit unnecessary. The bigger was the ambition to return to the third class. This team with some senior players and especially young volleyball players who only had some years of competition experience, is still learning new things. All training work and competition experience now seems to be bearing fruit.

In the fourth class A only 6 teams play. To get enough matches, a double competition is played (so 20 matches per team). After 16 rounds of play, Heren 3 is gloriously at the top (despite one time maximum points deduction for accidentally placing a non-legitimate player), while the number 2 has a deficit of 15 points. With 4 games left to go where per game 5 points can be earned, the course has not yet completely been run. Monday evening 11 March at 19:00 hours is the next home game. Now against the number 3 in the ranking. The other (theoretical?) champion candidate plays at the same time. If Heren 3 wins 4-0 and rival Eerste Vat Dag H1 leaves even one set behind, Heren 3 is the champion.

So just to be sure, book the evening of 8 April 2019 if Heren 3 will be celebrating the championship after the last home game of the season at 20:45 in the Nieuwe Bankrashal (unless of course the impossible still happens, but we are not Real Madrid :-).