word nu lid

vrijwilligers

Binnenkort

ma 16 dec 20:30
Algemene LedenVergadering
Nieuwe Bankrashal

A.s. donderdag 15 november 2018 vindt om 19:00 uur in de sportbar van de
Nieuwe Bankrashal de Algemene LedenVergadering (ALV) plaats. De agenda:

1.) Opening en vaststellen agenda
2.) Mededelingen, ingekomen stukken en benoemen stembureau
3.) Notulen vorige ALV d.d. 17 mei 2018
4.) Update van de Secretaris
5.) Afreden & verkiezing bestuursleden: Zie toelichting
6.) Openstaande overige vacatures
7.) AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Naar aanleiding van de AVG welke sinds 25 mei 2018 van kracht is, heeft het bestuur een Privacy reglement van AMVJ-Martinus opgesteld. Met dit privacyreglement voldoet AMVJ Martinus aan de geldende wetgeving. Dit privacyreglement wordt ter kennisgeving met de leden gedeeld en zal direct na de ALV van 15 november 2018 van kracht zijn. Na de ALV zal het privacyreglement ook op de website van AMVJ Martinus gepubliceerd worden. Vragen over het privacyreglement kunnen via de mail aan het bestuur gesteld worden.

8.) VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
9.) Updates:

  • * Ledenadministratie & Kledingcommissie
  • * Technische commissies
  • * Wedstrijdsecretariaat
  • * Scheidsrechter commissie

10.) Financiën:

  • * Goedkeuren Jaarrekening 2017/2018 + verslag Kascontrolecommissie
  • * Begroting 2018/2019

11.) Rondvraag en sluiting

De notulen van de vorige vergadering d.d. 17 mei 2018 kunt u digitaal opvragen door een email te sturen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Ook zullen enkele fysieke exemplaren van de notulen aanwezig zijn tijdens de vergadering